Nieruchomości

Sfera obrotu nieruchomościami jest bardzo bliska prawnikom Kancelarii Adwokacka Łukasza Mielocha z uwagi na ich uczestnictwo w wielu projektach deweloperskich. W toku tychże usług zadaniem naszych prawników jest zapewnienie przede wszystkim bezpieczeństwa projektu, w szczególności od jego finansowej strony. W tym celu Kancelaria świadczy następujące usług:

 

  1. dokonuje kompleksowego audytu prawnego i finansowego nieruchomości oraz podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami tych nieruchomości dla potrzeb przyszłych transakcji,
  2. ustala przesłanki i podejmuje w imieniu Klienta działania w celu wykreślenia hipotek, służebności i innych obciążeń oraz praw osób trzecich z ksiąg wieczystych oraz reprezentuje Klientów w innych sprawach przed Sądami w postępowaniach wieczysto-księgowych,
  3. reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących nieruchomości np. o zasiedzenie, o uwłaszczenie, o rozgraniczenie, o wydanie nieruchomości, o naruszenie posiadania, o ustanowienie drogi koniecznej itp.
  4. opracowuje wszelkie umowy dotyczące nieruchomości np. umowy najmu, dzierżawy itp.
  5. reprezentuje swoich Klientów w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności czy zmiany wysokości opłat za użytkowanie wieczyste,
  6. zajmuje się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych.