Rejestracja stowarzyszeń i fundacji

Trzeci sektor, zwany inaczej sektorem NGO (ang. non-governmental organization), tak jak każda firma wymaga dbałości i pewności, iż jest przygotowany do działania pod względem nie tylko operacyjnym, finansowym ale i formalno-prawnym.

Zgodność przedsiębranych projektów pod kątem wymogów prawnych to pierwszoplanowy cel, którymi winni kierować się założyciele i osoby prowadzące tego typu organizację. I my – zespół doradców w Kancelarii Adwokata Łukasza Mielocha – rozumiemy to doskonale. 

Kancelaria Adwokata Łukasza Mielocha świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną stowarzyszeń i fundacji (zarówno prowadzących działalność gospodarczą jak i nieprowadzących działalności gospodarczej). Pomoc z naszej strony polega na bieżącym doradztwie przy zakładaniu oraz prowadzeniu fundacji lub stowarzyszeń, w tym na dokonywaniu wszystkich czynności związanych z obowiązkami rejestracyjnymi w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. Pomagamy również w bieżącej obsłudze organizacji pozarządowych. Doradzamy także w procesie  pozyskiwania środków publicznych w tym dotacji, grantów oraz innych źródeł finansowania. Pomoc prawna Kancelarii skierowana jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych pragnących poprawić bezpieczeństwo oraz zminimalizować ryzyko prowadzonej działalności. Zajmujemy się również likwidacją organizacji ze szczególnym naciskiem na rozliczenia majątkowe w tym zakresie.

W zakres świadczonych usług wchodzi w szczególności:

  1. przygotowanie aktów założycielskich organizacji (statutów);
  2. rejestracja organizacji w KRS wraz z zastępstwem prawnym w zakresie rejestracji;
  3. przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie;
  4. przeprowadzenie procedur związanych z zakończeniem działalności i likwidacją stowarzyszenia lub fundacji;
  5. doradztwo w kwestiach związanych z uzyskiwaniem statusu organizacji pożytku publicznego.