Prawo Cywilne

Prawo cywilne jest niezwykle rozległą gałęzią prawa, która ma największe znaczenie w życiu codziennym. Normuje bowiem stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, a więc osobami fizycznymi i prawnymi. W tym zakresie możesz liczyć na naszą fachową pomoc, w szczególności w następujących obszarach:

Prawo umów

Z prawem cywilnym mamy przede wszystkim styczność przy okazji zawierania wszelkiego rodzaju umów i kontraktów. Reguluje ono bowiem zasady zawierania kontraktów, sposób ich wykonywania a także egzekwowania wynikających z nich praw i obowiązków. Wskazuje jak i kiedy kształtują się poszczególne prawa stron umów, jak ich dochodzić oraz jakie mogą być konsekwencje ich nieprzestrzegania. Umowy cywilnoprawne to przy tym umowy dotyczące nieruchomości, ruchomości jak i wszelkiego rodzaju usług. Tytułem przykładu wskazać można na najczęściej zawierane umowy, takie jak:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa najmu czy dzierżawy
 • umowa dzierżawy,
 • umowa pożyczki,
 • umowa darowizny,
 • umowa spedycji lub przewozu,
 • umowa deweloperska,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa kredytu,
 • umowy specjalistyczne z różnych dziedzin prawa, np. factoringu, forfaitingu, franchisingu, know-how, licencji i sublicencji, konsorcjum, dystrybucji, oraz umowy z zakresu prawa bankowego (gwarancji bankowej, kredytu, depozytu, pożyczki, zastawu, kaucji, przewłaszczenia).

W ramach usług Kancelarii świadczymy pomoc prawną związaną z tworzeniem oraz opiniowaniem wszystkich w/w umów cywilnoprawnych. Przygotowujemy umowy zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych w taki sposób, aby w największym stopniu zabezpieczały interesy naszych Klientów. 

Prawnicy naszej Kancelarii towarzyszą naszym Klientom w całym procesie zawierania umowy od sporządzenia jej projektu lub zaopiniowania projektu przedstawionego przez drugą stronę, poprzez uczestnictwo w procesie negocjacyjnym, aż do jej podpisania. W ofercie Kancelarii istnieje również możliwość jednorazowej oceny postanowień umownych, bądź sporządzenia jej zindywidualizowanego projektu. Kancelaria służy pomocą w przypadku zaistnienia sporu między stronami w toku realizacji umowy, poprzez reprezentację Klienta zarówno w postępowaniu polubownym, jak i sądowym we wszystkich jego instancjach.