Nieruchomości

Umowy dotyczące nieruchomości należą do bardziej istotnych i wartościowych umów zawieranych w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Stąd też dbałość o każdy detal jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego przeprowadzenia transakcji. Usługi Kancelarii Adwokackiej Łukasza Mielocha pozwolą na uniknięcie jakichkolwiek zagrożeń zawarcia umowy na niekorzystnych dla Ciebie warunkach, gdyż:

  1. dokonujemy kompleksowej analizy prawnej nieruchomości (audytu prawnego) oraz podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami tych nieruchomości dla potrzeb przyszłych transakcji,
  2. ustalamy przesłanki i podejmujemy w imieniu Klienta działania w celu wykreślenia hipotek, służebności i innych obciążeń oraz praw osób trzecich z ksiąg wieczystych oraz reprezentujemy Klientów w innych sprawach przed Sądami w postępowaniach wieczysto-księgowych,
  3. reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących nieruchomości np. o zasiedzenie, o uwłaszczenie, o rozgraniczenie, o wydanie nieruchomości, o naruszenie posiadania, o ustanowienie drogi koniecznej itp.
  4. opracowujemy wszelkie umowy dotyczące nieruchomości np. umowy najmu, dzierżawy itp.
  5. doradzamy oraz prowadzimy sprawy związane z odzyskaniem nieruchomości zajętych przez osoby trzecie tzw. eksmisje,
  6. reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności, zmiany wysokości opłat za użytkowanie wieczyste,
  7. zajmujemy się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych.