Prawo karne

Jeżeli postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Policja lub Prokuratura wezwały Cię na przesłuchanie albo padłeś ofiarą przestępstwa i zgłosiłeś to stosownym służbom – oznacza to, że uczestniczysz lub niedługo będziesz uczestniczył w sprawie karnej.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Adwokata Łukasza Mielocha rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego, w ramach którego śledczy gromadzą dowody w sprawie, a które mogą zostać następnie wykorzystane przed sądem. Już wówczas konieczne jest zasięgnięcie porady u prawnika specjalizującego się w sprawach karnych. Skorzystanie z usług doświadczonego adwokata jest pierwszym – niezwykle ważnym – krokiem do zabezpieczenia Twoich interesów. Potrzebny Ci adwokat, który doskonale zna kodeks karny jak i procedurę i potrafi skutecznie przeciwstawić się organom ścigania w Twoim imieniu. Dobry adwokat, to taki, który otoczy Cię opieką i wsparciem, udzieli wyczerpujących odpowiedzi na Twoje pytania i wątpliwości oraz będzie z Tobą w stałym kontakcie.

W ramach Kancelarii zapewniamy konsekwentną i zdecydowaną obronę w postępowaniu   przygotowawczym   oraz   przed   sądem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w   sprawach karnych, w tym w szczególności w zakresie przestępstw gospodarczych, finansowych czy skarbowych, reprezentując zarówno pokrzywdzonych jak i podejrzanych czy oskarżonych. Posiadamy również doświadczenie w postępowaniach wykonawczych tj. o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz o wykonywanie kary   pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Wysoki poziom usług w tym zakresie gwarantuje doświadczenie Łukasza Mielocha, zdobyte w toku pracy w Prokuraturze poprzedzającej jego karierę adwokacką. W rozwiązaniu zaś skomplikowanych meandrów przestępstw finansowych i gospodarczych pomaga z kolei wiedza zdobyta w toku studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.