Rejestracja i obsługa spółek

Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności staje przed pytaniem, w jakiej formie najlepiej prowadzić własną firmę. Wybór odpowiedniej formy prowadzenia biznesu jest kluczową decyzją, która powinna zostać podjęta w sposób świadomy i być poprzedzona zdefiniowaniem potrzeb klienta.  W ramach świadczonych przez nas usług zajmujemy się całościową analizą potencjalnych korzyści i zagrożeń, informujemy o obowiązkach publicznoprawnych, pomagamy wybrać optymalną formę organizacyjną, a następnie zapewniamy wsparcie na każdym etapie rozwoju organizacji.

 

W skład naszej oferty wchodzi:

 

 1. doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. przygotowanie dokumentów założycielskich, w tym uchwały wspólników lub organów spółki,
 3. reprezentowanie przed organami rejestracyjnymi,
 4. złożenie wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 6. obsługa prawna zgromadzeń wspólników, zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń, komisji rewizyjnych,
 7. obsługa prawna posiedzeń organów nadzorczych i organów zarządczych;
 8. zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników,
 9. wsparcie prawne w procesach związanych z przekształceniem, sprzedażą, likwidacją spółki;
 10. doradztwo dla organów nadzorczych i organów zarządczych;
 11. weryfikacja bieżących dokumentów organizacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 12. reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej;
 13.  opiniowanie i projektowanie umów;
 14. bieżące konsultacje prawne.