Prawo karne gospodarcze

Dla większości przedsiębiorców prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się w sposób oczywisty i naturalny z podjęciem ryzyka ekonomicznego. Każdy przedsiębiorca powinien jednak zdawać sobie sprawę również z istniejącego ryzyka i zagrożeń prawno-karnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zagrożenia te dotyczą również osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale zajmują kierownicze stanowiska i pełnią kluczowe funkcje w organach spółek prawa handlowego. 

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie dla osób i instytucji znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniami o popełnienie przestępstw w sprawach o charakterze karno-gospodarczym (ang. White Collar Crimes, czyli tzw. „przestępstwa białych kołnierzyków”). 

Wsparcie udzielane jest Klientom nie tylko występującym jako osoby podejrzane czy oskarżone o popełnienie przestępstw o charakterze gospodarczym, ale również pokrzywdzonym i oskarżycielom posiłkowym (także w zakresie egzekwowania od osób odpowiedzialnych za popełnienie danego przestępstwa obowiązku naprawienia szkody w toku postępowania karnego, czy dochodzenia odszkodowania w toku postępowania cywilnego związanego ze ściganiem przestępstwa w ramach procedury karnej).

Doradzamy w sytuacjach kryzysowych w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, tj.:

 1. problemów związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji,
 2. problemów związanych z utrudnianiem dochodzenia roszczeń,
 3. przestępstw związanych z kreatywną księgowością,
 4. przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, regułom uczciwej konkurencji,
 5. niegospodarności,
 6. problemów związanych z wykorzystywaniem przymusowej sytuacji kontrahentów,
 7. przestępstw nadużycia zaufania – tzw. przestępstw menedżerskich,
 8. odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych,
 9. przestępstw przeciwko wierzycielom,
 10. transakcji z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji i wszelkich innych działań prowadzących do narażenia spółki prawa handlowego na straty,
 11. reprezentowania podmiotów zbiorowych w związku z ich odpowiedzialnością karną,