Ochrona danych osobowych

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wpływają na działalność wszystkich przedsiębiorców. Dane osobowe zbierane są nie tylko od pracowników, ale również od Klientów czy kontrahentów. Ich ochrona ma szczególne znaczenie przy prowadzeniu działalności związanej z rekrutacją, sprzedażą czy szeroko rozumianym marketingiem. Z roku na rok zwiększa się bowiem skala wycieków informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym także danych osobowych. Nie powinno zatem dziwić, że ochrona danych osobowych w ostatnim czasie stanowi jeden z kluczowych obszarów compliance w każdej organizacji.

Znajomość szczegółowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych jest niezbędna głównie podmiotom, które w toku prowadzonej przez siebie działalności pozyskują oraz przetwarzają dużą ilość danych, a jednocześnie obowiązane są je chronić. Skutecznym, a przede wszystkim zgodnym z prawem, zabezpieczeniem owych informacji zajmują się prawnicy Kancelarii Adwokata Łukasza Mielocha.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów, których działalność polega na gromadzeniu danych (np. na tworzeniu baz klientów dla celów reklamowych itp.), jak i do tych, które pozyskują informacje niejako przy okazji prowadzenia innej działalności (np. do szpitali bądź uczelni wyższych).

Kancelaria Adwokacka Łukasza Mielocha poprzez doradztwo prawne i wprowadzenie odpowiednich mechanizmów pomoże Tobie zabezpieczyć dane osobowe zgromadzone przez zarządzaną przez Ciebie organizację.  Naruszenia obowiązujących przepisów w tym zakresie, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), mogą skutkować nie tylko roszczeniami osób trzecich, ale także ingerencją organów administracji publicznej w bieżącą działalność operacyjną czy statutową oraz dotkliwymi stratami finansowymi oraz wizerunkowymi. Dane osobowe to obszar, w którym posiadamy bogate doświadczenie. Możemy zaoferować naszym Klientom nie tylko kompleksowe doradztwo prawne, ale także bezpośrednie wsparcie wdrożeń, procesów i bieżącej obsługi.

Zakres naszych usług na tym polu obejmuje ponadto:

  1. bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych,
  2. opracowywanie, wdrożenia i zmiany wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych,
  3. przeprowadzanie sprawdzeń zgodności i audytów,
  4. reprezentację przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i innymi organami,
  5. opracowywanie umów powierzenia przetwarzania i przekazywania danych,
  6. przeprowadzanie indywidualnych i grupowych szkoleń dopasowanych do profilu organizacji,
  7. tworzenie polityki prywatności,
  8. tworzenie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  9. rejestrację zbiorów.

Interdyscyplinarne doświadczenie w różnych obszarach prawa pozwala nam odnosić się do ochrony danych osobowych z uwzględnieniem szerokiego kontekstu ich przetwarzania, także w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, sprawami kadrowymi, przekształceniami, ochroną własności intelektualnej i tajemnic przedsiębiorstwa. Nasze działania skupiają się na obszarze bezpieczeństwa informacji firmowych, zarządzania i analizy ryzyka oraz ochrony danych osobowych. Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Łukasza Mielocha zapewniają najwyższe standardy świadczonej pomocy prawnej.