Prawo własności intelektualnej

Zarówno znaki towarowe, wynalazki jak i prawa autorskie stanowią często kluczowe składniki majątku przedsiębiorstwa lub twórcy. Musisz być świadomy, że sukces prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej zależy w dużej mierze od prawidłowego stosowania i zabezpieczenia tych praw przed niedozwolonym użytkiem i nieuprawnionym dostępem.

Prawnicy Kancelarii posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w przedmiocie świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa własności intelektualnej, co pozwala na wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, w szczególności z branży medialnej, gamingowej, agencji reklamowych, twórców i artystów – wykonawców.

Zespół prawników jest gotowy udzielić Ci wsparcia prawnego na etapie negocjowania i sporządzania umów obejmujących przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności intelektualnej oraz udzielania zgody na wykorzystanie utworu (umowy licencji), w zakresie obrotu majątkowymi oraz osobistymi prawami autorskimi. Oferujemy także kompleksową obsługę z zakresu praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, podczas przeprowadzania analizy due diligence na potrzeby planowanych transakcji.

Reprezentujemy naszych klientów w negocjacjach oraz sporach sądowych dotyczących m. in. ochrony praw i wynagrodzeń autorskich oraz ochrony dóbr osobistych twórcy. Kancelaria prowadzi także negocjacje i niekiedy spory z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Świadczymy usługi doradztwa dla firm IT oraz e-Commerce w zakresie prowadzenia przez nie bieżącej działalności.

Kancelaria współpracuje z rzecznikami patentowymi, zapewniającymi wsparcie przy rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz patentów, zarówno przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i urzędami oferującymi ochronę międzynarodową.

Nasi prawnicy oferują pomoc prawną w formie udzielania pojedynczych porad, opracowywania indywidualnych projektów jak i kompleksową bieżącą obsługę podmiotów prowadzących działalność związaną z prawami autorskimi, prawami pokrewnymi lub własnością przemysłową.

Jesteśmy świadomi jak ważną kwestią w procesie opracowywania oraz wdrażania innowacji jest zapewnienie optymalnej formy prowadzonej działalności oraz ochrony prawnej własności intelektualnej. Zapewniamy ochronę praw własności intelektualnej, nie tylko zewnętrznie ale także wewnętrznie, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji gwarantującej nabycie tychże praw od pracowników i współpracowników.

Na rzecz klientów z branży nowych technologii świadczymy usługi w zakresie optymalizacji organizacyjnoprawnej prowadzonej działalności, analizy ryzyk prawnych związanych z preferowanymi przez klienta metodami komercjalizacji opracowanej innowacji. Udzielamy także wsparcia prawnego w toku zawierania i wykonywania umów z inwestorami oraz umów zapewniających utrzymanie systemów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa (umowy licencyjne na oprogramowanie oraz umowy SLA – ang. Service Level Agreement).