Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zespół prawników Kancelarii Adwokata Łukasza Mielocha posiada bogate doświadczenie w obsłudze stosunków z zakresu prawa pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również w dużych podmiotach korporacyjnych.

W zakresie indywidualnego prawa pracy świadczymy pomoc przy opracowywaniu dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów szkoleniowych oraz kontraktów menadżerskich. Wspieramy naszych klientów w procesie rozwiązywania stosunków pracowniczych.

Adwokaci naszej Kancelarii reprezentują klientów w negocjacjach oraz sprawach sądowych dotyczących sporów pracowniczych, a także w sprawach mobbingu i dyskryminacji. 
Świadczymy również usługi doradcze w zakresie europejskiego prawa pracy oraz przy legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. 

Pracodawcom krajowym i zagranicznym zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy niezależnie od branży w jakiej działają.