Prawo Podatkowe

W ramach obsługi prawnej świadczymy usługi doradztwa podatkowego w zakresie audytu prawnego, wdrażania struktur optymalizacyjnych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych oraz ustalaniem obciążeń podatkowych przy umowach krajowych i zagranicznych.

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji skarbowej, a także sądami administracyjnymi, we wszelkich sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych. Ilość uchylanych decyzji podatkowych czy interpretacji w sprawach indywidualnych podatników wskazuje, że w sytuacjach budzących wątpliwości warto korzystać ze środków zaskarżenia i kwestionować akty i czynności administracji podatkowej.

Niekorzystne rozstrzygnięcia organów skarbowych powodują, iż podatnicy zmuszani są do obrony swoich racji w postępowaniu podatkowym. W tym zakresie nieodzowna jest pomoc wykwalifikowanego adwokata, który uchroni podatnika od niekorzystnego rozstrzygnięcia organu skarbowego. Zespół naszej kancelarii skutecznie reprezentuje interesy klientów w postępowaniach podatkowych, pozwalając zaoszczędzić Klientowi czas i pieniądze, które musiałby poświęcić na samodzielne przedzieranie się przez skomplikowane procedury administracyjne.

Nasza oferta ponadto obejmuje:

  1. reprezentację w trakcie kontroli podatkowych i celno-skarbowych,
  2. reprezentację w trakcie postępowania podatkowego przed organami skarbowymi I i II instancji,
  3. reprezentację przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA),
  4. reprezentację przed Dyrektorem KIS w toku postępowań wszczętych na skutek wniosków o udzielenie interpretacji indywidualnych,

Zdajemy sobie sprawę jak uciążliwa może być kontrola celno-skarbowa, postępowanie podatkowe, czy kontrola podatkowa. Oferta Kancelarii przewiduje możliwość powierzenia nam całkowitego ciężaru kontaktów z administracją skarbową. Zespół naszych prawników w sposób aktywny uczestniczy w prowadzonych postępowaniach, nie tylko weryfikując prawidłowość działania i ustaleń organów, ale również inicjując czynności na etapie postępowania dowodowego.