Odszkodowania za błędy medyczne

Prawo cywilne to nie tylko zobowiązania wynikające z umów. Źródłem praw i roszczeń, których zasądzenia można domagać się przed sądem mogą być również zobowiązania wynikające z jednostronnych czynności prawnych, bezpodstawnego wzbogacenia, czy też czynów niedozwolonych (deliktów) tj. wypadków drogowych, naruszenia nietykalności cielesnej, błędów medycznych czy naruszeń dóbr osobistych.

Kancelaria adwokata Łukasza Mielocha od ponad 10 lat zajmuje się skutecznym prowadzeniem różnego rodzaju procesów cywilnych i ma bogate doświadczenie w udzielaniu porad prawnych z różnych dziedzin prawa cywilnego. W ramach Kancelarii oferujemy doradztwo i reprezentację na bardzo wysokim poziomie. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, pomagamy w rozwiązywaniu sporów w sposób zapewniający najlepszy możliwy rezultat. Do każdej sprawy podchodzimy z pasją i z pełnym zaangażowaniem, wykazując zrozumienie dla wyjątkowości każdej ze zleconych nam spraw.

Kancelaria Adwokacka Łukasza Mielocha reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych dotyczących uzyskania odszkodowań, zadośćuczynienia, a także renty od zakładów ubezpieczeń lub innych zobowiązanych podmiotów.

W takich sprawach jest sporządzana opinia prawna, najczęściej przy udziale współpracujących z Kancelarią lekarzy, dotycząca określenia przysługujących roszczeń oraz określenia szans uzyskania odszkodowania, a także jego wysokości. Następnie prawnicy Kancelarii formułują roszczenie i reprezentują Klienta w negocjacjach przedsądowych. Następnie jeżeli zdaniem naszego Klienta wynegocjowana kwota odszkodowania lub zadośćuczynienia jest zbyt niska reprezentujemy go w postępowaniu sądowym.

Należy pamiętać, że szeroko rozumiane odszkodowanie oraz zadośćuzcynienie najczęściej dotyczy:

  1. wypadków komunikacyjnych, w zakresie szkód dotyczących osób, jak i mienia,
  2. błędów w sztuce lekarskiej,
  3. szkody wyrządzonej przestępstwem,
  4. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  5. bezumownego korzystania z nieruchomości m.in. poprzez wytyczenie linii energetycznej, postawienie budynku na cudzym gruncie,