Łukasz Mieloch

Adwokat


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Pracę magisterską przygotował w Katedrze Prawa Cywilnego i Ubezpieczeniowego. Ukończył studium podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Ekonomia i Prawo Gospodarcze. Specjalista w zakresie prawa karnego gospodarczego oraz skarbowego, a także cywilnego i podatkowego. Członek  stowrzyszenia European Criminal Bar Association. Obrońca w wielu głośnych procesach karnych gospodarczych. Wykładowca jednej z poznańskich Uczelni wyższych, gdzie prowadzi zajęcia z prawa karnego skarbowego oraz prawa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla podmiotów gospodarczych z zakresu optymalizacji zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeń gospodarczych. Organizował działy windykacji dla dużych firm handlowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeniowego. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.


mail:l.mieloch@mieloch-adwokaci.pl