Anna Nowotny

Aplikant adwokacki

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia magisterskie ukończyła z oceną bardzo dobrą, uzyskując nagrodę za wyniki w nauce w toku studiów. Pracę magisterską przygotowała pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Pawła Wilińskiego w Katedrze Postępowania Karnego. Podczas studiów dwukrotnie otrzymywała stypendium rektora UAM dla najlepszych studentów (2018-2019). Od 2020 roku odbywa aplikację przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej pod patronatem adw. Łukasza Mielocha. Biegle posługuje się językiem angielskim, zna także podstawy języka hiszpańskiego. Interesuje się prawem karnym oraz cywilnym.

Publikacje:

– Prawo do pomocy prawnej z urzędu w: M. Kusak (red.), Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie, Poznań 2020.

mail: a.nowotny@mieloch-adwokaci.pl