Bartosz Klimczak

Aplikant adwokacki

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W trakcie studiów uzyskał stypendium programu Erasmus+ na Universitetet i Bergen (Norwegia). Absolwent Studiów Podyplomowych “Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Jego zainteresowania prawnicze koncentrują się na prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz prawie gospodarczym, z uwzględnieniem prawa zobowiązań, spraw odszkodowawczych oraz o naruszenie dóbr osobistych. Reprezentuje klientów także w postępowaniach karnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w kancelariach radcowskich, adwokackich i notarialnych. Biegle włada j. angielskim.

mail: b.klimczak@mieloch-adwokaci.pl